Ndërmarrja


ALB METAL TAILS SH.P.K ndodhet në Rrugën Bulevardi Blu, Kamez-Tirane

Mund të arrihet shumë lehtë nëpërmjet Portit të Durrësit, i cili ndodhet vetem 32 Km larg, rrugëve nacionale të cilat lidhen direkt me daljet kufitare të Malit të Zi, Kosovës dhe indirekt me Maqedoninë si dhe nga ana tjetër mund të arrihet nga jug-lindja në hyrjet kufitare me maqedoninë e veriut dhe greqinë si dhe në jug nga porti i Vlorës dhe hyrjet kufitare shqiptaro-greke.

Falë makinënierive të teknologjisë së fundit kompania jonë arrinë të përmbushë me përpikmëri kërkesat e klinentëve duke i garantuar atyre cilësinë e produktit si dhe fleksibilitetin për mënyrat e porosive falë edhe afërsisë kufitare me vendet e rajonit.