ALB METAL TAILS


ALB METAL TAILS, SH.P.K , ALBANIA e krijuar më 20.01.2018, operon në fushën e industrisë së prodhimit të bishtave metalikë me veshje plastike.

Hapësira jonë e interesit aktualisht ka përfshirë Shqipërinë dhe vëndet e rajonit, me obiektivin për t'u zgjeruar më tej në tregun e vendeve të tjera të Ballkanit dhe jo vetëm.

Si një kompani e re në këtë treg kemi dëshmuar se mund të plotësojmë kërkesat e klientëve tanë me seriozitet dhe përkushtim duke iu ofruar një produkt cilësor sipas nevojave dhe kërkesave specifike të tyre.

Produkti jonë mund të dërgohet në të gjithë vendet e rajonit dhe ato të Europës. Në orfojmë cilësi të produktiti tonë dhe seriozitet në përmbushjen e kërkesave të klientëve tanë.

Të gjendur në një pozicion strategjik sic është shqipëria ne ofrojmë fleksibilitet për klientët tanë duke i ardhur ndesh kërkesave të tyre edhe për kohë mjaft të shkurtra.